In beweging zelfsturing onderzoeken: workshop op VOV-pitstop van 18 september 2014

Op donderdag 18 september organiseert het VOV lerend netwerk de pitstop Tussen euforie en uitputting, zelfsturing als sleutel. Tijdens deze namiddag exploreren de deelnemers het begrip "zelfsturing". Wat betekent dat begrip in de context van Loopbaan en Talent in organisaties?

Luk Dewulf zal tijdens een plenaire lezing de link leggen tussen zelfsturing en talent. Daarbij zal hij dieper ingaan op beide thema's en tonen waar volgens hem de verbinding ligt tussen beide thema's. Nadien worden er workshops aangeboden om het onderwerp van de dag te gaan ervaren en beleven.

Move2Create zal de workshop "in beweging zelfsturing onderzoeken" aanbieden. Tijdens deze (inter)actieve workshop duiken we de ervaring in. We gaan aan de slag met ons lichaam en ervaren op een fysieke manier wat zelfsturing betekent. Aan de hand van bewegingsopdrachten kan je het thema zelfsturing onderzoeken. Wat wil ik? Wat is mijn doel? Hoe geef ik richting aan mezelf? En hoe stem ik dit af op mijn omgeving? Neem ik zelf initiatief en volg ik mijn eigen impulsen of volg ik anderen? Welke keuzes maak ik?

De workshop biedt aan deelnemers de kans om het thema van zelfsturing eens op een andere manier te benaderen. De oefeningen die worden aangereikt tijdens de workshop zijn gebaseerd op de Viewpoint-methode. Deze methode van bewegingsimprovisatie werd ontwikkeld door Mary Overly in de jaren 70. De methode gaat niet alleen uit van de intuïtieve impuls, maar laat deelnemers ook toe bewuste, actieve keuzes te maken. De groep creëert samen een compositie waarbij de zintuigen van iedereen op scherp worden gezet.
De manier van werken geeft deelnemers inzicht in hun eigen zelfsturing en biedt eveneens de mogelijkheid achteraf de vertaling te maken naar de eigen context. Wat was het kader waarbinnen de zelfsturing plaatsvond? Wat was daarin stimulerend? Wat zijn dan noodzakelijke randvoorwaarden om zelfsturing in de professionele omgeving te stimuleren? Deze vragen kan u na uw eigen ervaring onderzoeken.
Inschrijven kan via VOV registratie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten